• Bij aanmelding wordt getracht de eerste afspraak binnen 5 werkdagen te plannen.  Met uitzondering van vakanties of in geval van ziekte.
  • Voor Oefentherapie Cesar geld geheimhoudingsplicht. Uw privacy wordt gerespecteerd. Alles wat u met uw therapeut bespreekt zal vertrouwelijk worden behandeld.
  • Alle gegevens over uw behandeling worden door uw therapeut in uw persoonlijk dossier genoteerd.
  • Alleen met uw toestemming worden uw gegevens aan derden verstrekt. Uitzondering is wanneer uw zorgverzekeraar inzage vraagt in uw cliëntendossier. Natuurlijk zal dit altijd vooraf met u worden besproken.
  • Indien u een afspraak niet kunt nakomen, neem dan 24 uur van tevoren contact op om af te melden. Wanneer u dit niet doet, wordt de behandeling direct aan u persoonlijk in rekening gebracht.
  • De cliënt is betaling van het factuurbedrag verschuldigd voor iedere behandeling oefentherapie Cesar. Behalve als deze 24 uur van tevoren wordt afgezegd. De nota dient binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden.
  • Indien de behandeling vergoed wordt vanuit de verzekering wordt er direct naar de zorgverzekeraar gedeclareerd.
  • Indien cliënt aangaande het gedeclareerde bedrag bezwaren maakt, moet de patiënt of cliënt dit uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de rekening doen op schriftelijke wijze.

Klik hier voor de uitgebreiden privacyverklaring